MyDogDNA-geenitutkimus

Kultaisistanoutajista tehtiin laaja geneettinen monimuotoisuustutkimus (MyDogDNA) ja siihen oli mahdollista osallistua rotujärjestön tukemaan hintaan. Ilmoitin tutkimukseen mukaan sekä Kuuran (Misstep’s Jambalaya) että Siirin (Weljesten Moneypenny Au).

Molempien osalta oleellisimmat tiedot liittyvät itse geneettiseen monimuotoisuuteen sekä siihen, että ne ovat GR-PRA1-normaaleja eli terveitä.

Tässä kaavio kuvaa tutkittujen kultaistennoutajien sijoittumisesta monimuotoisuuskartassa. Tutkituista kultaisistanoutajista suurin osa sijoittui samalle alueelle (sinisten pisteiden alue), vain noin 11/120 koiraa on punaisten pisteiden alueella, joissa on koiria, joiden geneettinen monimuotoisuus on monipuolisempi kuin kaavion vasemman laidan koirilla. Geneettisen monimuotoisuuden pienuus ja suurimman osan sijoittuminen hyvin kapealle alueelle ei tietystikään ole hyvä asia rodun tulevaisuuden kannalta.

Tämä kuva taas kertoo, että tutkitut kultaisetnnoutajat ovat rotuna kaikkien muiden rotujen keskimääräistä monimuotoisuutta heikompia heterozygotialtaan. Kuuran sijoittuminen näkyy valkoisena pallona ja heterozygotialuku on 25,9. Siiri näkyy mustana pallona ja heterozygotialuku on 31,1 (mitä suurempi luku, sen parempi geneettisen monimuotoisuuden kannalta). Tutkittujen kultaistennoutajien heterozygotian keskiarvo on 25,4 ja kaikkien tutkittujen rotujen yhteinen keskiarvo 28,6. Nämä luvut toki elävät sitä mukaa, kun tutkittuja koiria tulee lisää.


Heterozygotialla tarkoitetaan eriperintäisyyttä ja homotsygotialla samanperintäisyyttä. Samanperintäisyys tarkoittaa sitä, että koira on perinyt saman geenimuodon sekä isältään että emältään. Suurella homotsygoottisuudella (tämän tutkimuksen mukaan kultaisillanoutajilla yli 60) on haittavaikutuksia koirapopulaatioon: se heikentää populaation sopeutumiskykyä ja saa resessiivisesti, eli väistyvästi periytyvät sairaudet näkymään yksilöiden ilmiasussa.

Lisätietoja koko rotua koskevasta tutkimuksesta löytyy täältä

Kuvat on otettu MyDogDNA-palvelusta 21.8. tilanteen mukaan, olen vain yhdistänyt molempien koirien tiedot samaan kaavioon ja lisännyt nimitiedot. Tulkinnat kaavioista ovat omiani eli niiden oikeellisuudesta vastaan minä :-) .