Uutiset

Weljesten Moneypenny Au “Siiri” silmät terveet

Kävimme Siirin kanssa virallsiessa silmätarkastuksessa ja silmät on nyt terveeksi todettu.

Weljesten Moneypenny Au “Siiri” A/A, 0/0

Siiri kävi lonkka- ja kyynärtutkimuksissa ja tulosena A/A-lonkat ja 0/0-kyynärät.

Siiriltä tutkittiin myös polvet ja polvilumpaatioluksaation tulos oli 0 eli polvet eivät luksoidu.

Selkäkin kuvattiin ja näytti puhtaalta. Virallisiksi kuvat eivät vielä kelpaa, kun Siiri on alle 2 v.

Silmät tutkitaan myöhemmin.

MyDogDNA-geenitutkimus

Kultaisistanoutajista tehtiin laaja geneettinen monimuotoisuustutkimus (MyDogDNA) ja siihen oli mahdollista osallistua rotujärjestön tukemaan hintaan. Ilmoitin tutkimukseen mukaan sekä Kuuran (Misstep’s Jambalaya) että Siirin (Weljesten Moneypenny Au).

Molempien osalta oleellisimmat tiedot liittyvät itse geneettiseen monimuotoisuuteen sekä siihen, että ne ovat GR-PRA1-normaaleja eli terveitä.

Tässä kaavio kuvaa tutkittujen kultaistennoutajien sijoittumisesta monimuotoisuuskartassa. Tutkituista kultaisistanoutajista suurin osa sijoittui samalle alueelle (sinisten pisteiden alue), vain noin 11/120 koiraa on punaisten pisteiden alueella, joissa on koiria, joiden geneettinen monimuotoisuus on monipuolisempi kuin kaavion vasemman laidan koirilla. Geneettisen monimuotoisuuden pienuus ja suurimman osan sijoittuminen hyvin kapealle alueelle ei tietystikään ole hyvä asia rodun tulevaisuuden kannalta.

Tämä kuva taas kertoo, että tutkitut kultaisetnnoutajat ovat rotuna kaikkien muiden rotujen keskimääräistä monimuotoisuutta heikompia heterozygotialtaan. Kuuran sijoittuminen näkyy valkoisena pallona ja heterozygotialuku on 25,9. Siiri näkyy mustana pallona ja heterozygotialuku on 31,1 (mitä suurempi luku, sen parempi geneettisen monimuotoisuuden kannalta). Tutkittujen kultaistennoutajien heterozygotian keskiarvo on 25,4 ja kaikkien tutkittujen rotujen yhteinen keskiarvo 28,6. Nämä luvut toki elävät sitä mukaa, kun tutkittuja koiria tulee lisää.


Heterozygotialla tarkoitetaan eriperintäisyyttä ja homotsygotialla samanperintäisyyttä. Samanperintäisyys tarkoittaa sitä, että koira on perinyt saman geenimuodon sekä isältään että emältään. Suurella homotsygoottisuudella (tämän tutkimuksen mukaan kultaisillanoutajilla yli 60) on haittavaikutuksia koirapopulaatioon: se heikentää populaation sopeutumiskykyä ja saa resessiivisesti, eli väistyvästi periytyvät sairaudet näkymään yksilöiden ilmiasussa.

Lisätietoja koko rotua koskevasta tutkimuksesta löytyy täältä

Kuvat on otettu MyDogDNA-palvelusta 21.8. tilanteen mukaan, olen vain yhdistänyt molempien koirien tiedot samaan kaavioon ja lisännyt nimitiedot. Tulkinnat kaavioista ovat omiani eli niiden oikeellisuudesta vastaan minä :-) .

Weljesten Moneypenny Au “Siiri” iktyoosi

Siirin iktyoosigeenitestin tulokset saapuivat ja tulos oli normaali eli Siirillä ei ole iktyoosia eikä ole sen taudin kantaja.

Weljesten Moneypenny Au “Siiri” prcd-PRA

Siirin prcf-PRA-geenitestitulos normaali eli sen osalta terve.

Siiriltä on nyt tutkittu kaikki kultaisillanoutajilla tunnetut PRA-muodot ja se on niiden kaikkien osalta terve.

Weljesten Moneypenny Au “Siiri” GR_PRA

Siirin geenitestitulokset GR_PRA1 ja GR_PRA2 normaalit eli niiden osalta terve.

Weljesten Moneypenny Au “Siiri” NOU1

Virrat 14.7. Tuomarina Risto Heikkonen, harjoitusarvostelijana Niko Hiltunen.

Siirin taippariarvostelu:
1. Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin.
2. Uimahalu: Varmat veteenmenot. Ui tehokkaasti.
3. Hakuinto: Liikkuu hyvin alueella ja löytää tarpeeksi riistoja (5 kpl).
4. Noutohalu: Ottaa riistat ylös oma-aloitteisesti.
5. Nouto-ote: Pinnalliset otteet lokeista ja variksista.
6. Nopeat palautukset ohjaajalle.
7. Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen.
8. Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä.
9. Yhteistyö: Hyvä.
10. Yleisvaikutelma: Mukavalla vauhdilla työtä tekevä koira. Kauneusvirheenä pinnalliset otteet linnuista. Suorittaa kaikki päivän tehtävät helposti.

Kultaisten luonnetesti Virrat 16.7.

Misstep’s Jambalaya “Kuura” kävi kultaisten luonnetestissä ja sai kokonaispisteitä 385. Tuomareina Carina Päivärinta ja Heli Väätäjä.

Testi osa-alueittain:

- Luoksepäästävyys 60 p.: Hyväntahtoinen, aavistuksen verran pidättyväinen.
- Liikuntavietti/leikkisyys (taistelutahto) 25 p.: Suuri
- Noutohalu 50 p.: Noutaa erittäin innokkaasti, pehmeä ote.
- Temperamentti 30 p.: Rauhallinen.
- Kovuus/Palautumiskyky 30 p.: Hieman pehmeä.
- Toimintakyky 75 p.: Erittäin suuri.
- Hermorakenne 90 p. Suhteellisen rauhallinen.
- Terävyys/puolustushalu 25 p.: Kohtuullinen, hillitty
- Laukauspelottomuus: Paukkuärtyisä.

Virrat erikoisnäyttely 15.7.

Misstep’s Jambalaya “Kuura” KÄY ERI4.

Tuomari Janet Barrow, Iso-Britannia

Kuva Sandra Mäkinen

“Well balanced light gold. Feminine head. Adequate in shoulder. Straight front. Well developed in body. Level topline. Correct tailset. Strong+well museled quarters. Moved with purpose+drive when taken at a correct speed.”

Ja vapaa käännös: ” Tasapainoinen kultainen. Feminiininen pää. Riittävä olkavarsi. Suora etuosa. Hyvinkehittynyt runko. Erinomainen ylälinja. Oikea hännän kiinnitys. Vahvat ja lihaksikkaat kulmaukset. Liikkui tarkoituksenmukaisesti ja drivella, kun liikkui oikealla vauhdilla.”

Kiitos Pirttisen Sarille hienosta esittämisestä, hienoa katseltavaa :-) !

Weljesten Moneypenny Au “Siiri”

Pienen pieni laumamme kasvoi yhdellä karvakuonolla, kun Weljesten Moneypenny Ay “Siiri” kotiutui kasvatuskodistaan Pilkanmaalta tänne Espooseen. Kiitos Sanna ja AP suuresta luottamuksesta, odotan innolla tulevia vuosia :-) .

Weljesten Moneypenny Au “Siiri”
s. 26.4.2012
i. Way Out’s Cassidy
e. Weljesten Glikeria Au
kasv. AP ja Susanna Fontell, kennel Weljesten